Börje Lech Psykologsamtal
Psykoterapi, Handledning & Rådgivning

Hur går det till? 

Vi träffas först för ett inledande samtal där vi tillsammans går igenom din situation och vad du vill ha hjälp med. Vi bestämmer då om och i så fall hur vi ska arbeta tillsammans för att nå dina mål.

Vi kan sedan träffas för en kortare eller längre samtalskontakt. Det innebär att vi kan träffas regelbundet under några veckor eller längre tid. Det kan innebära att vi fokuserar på ett speciellt område eller problem som du har eller arbetar mer öppet för att du exempelvis ska få en ökad förståelse av dig själv, dina känslor och relationer.

Vanligtvis är varje besökstillfälle 45 minuter.

Återbud lämnas senast ett dygn före planerat besök, annars debiteras besöket. Du kan dock när som helst avsluta kontakten utan vidare debitering.