Börje Lech Psykologsamtal
Psykoterapi, Handledning & Rådgivning
MINA TJÄNSTER

Samtalsterapi Utbildningsterapi Krisbearbetning Handledning Konsultation Utbildning • Rådgivning


Relationell psykoterapi Känslomässigt fokuserad psykoterapi Psykodynamisk terapiInterpersonell Psykoterapi (IPT)


Relationell Psykoterapi

Syftar förutom att komma tillrätta med de problem som klienten sökt för till att öka förmågan att reflektera kring sig själv och andra, sina egna och andras känslor och relationer. På så sätt kan man förstå sig själv och andra bättre och få en ökad kompetens att själv skapa ett bra liv med goda relationer och bättre komma tillrätta med framtida problem.

I en relationell psykoterapi arbetar vi väldigt flexibelt utifrån din situation och dina behov men vi fokusera speciellt på det ömsesidiga, känslomässiga samspelet, här och nu.

 


 Interpersonell Psykoterapi - IPT

IPT är en strukturerad form av korttidspsykoterapi som fokuserar på att lösa problem med relationer, känslor, psykologisk stress och andra psykologiska problem. Det kan exempelvis handla om ensamhet och isolering, konfliktfyllda relationer, att man fastnat i sorgen efter någon som avlidit eller andra förändringar i livet som man inte kommer över.

Terapin är ett bra sätt att bearbeta kriser men också mer långvariga problem. Den har bevisat god effekt vid exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, nedstämdhet, depression och vissa former av ätstörning (bulimi och hetsätning).

I IPT träffas man oftast en gång i veckan mellan 12 och 20 gånger men antalet möten kan variera enligt överenskommelse. 

Terapin genomgår tre faser: I den initiala fasen kommer samtalen att kretsa kring betydelsefulla relationer i ditt liv och på vilket sätt de kan ha samband med dina problem, Den blir en slags kartläggning som hjälper dig att identifiera de relationer  och problem som vi sedan arbetar med  i terapin. I nästa fas av behandlingen kommer vi att fortsätta arbeta med de nya strategier som vi kommit fram till krävs för en positiv förändringar. I den sista fasen skapar vi en handlingsplan för framtiden; Vad ska du göra för att må fortsatt bra? Vad gör du om du skulle må sämre igen?

 


Handledning & Utbildning

Jag erbjuder metodhandledning och utbildning i psykodynamisk psykoterapi, Interpersonell psykoterapi (IPT), Dynamisk Interpersonell psykoterapi (DIT) och relationell psykoterapi.  

Jag erbjuder också ärendehandledning och handledning av verksamhet, process och konflikthantering.  

Jag föreläser och utbildar i bland annat interpersonell psykoterapi (IPT), relationell psykoterapi, känslor och affektmedvetenhet som jag också forskat kring.

                  Forskning

Om du är intresserad av min forskning finns min avhandling på nedanstående länk.

 http://www.avhandlingar.se/avhandling/2b9e8c887a/