Börje Lech Psykologsamtal
Psykoterapi, Handledning & Rådgivning

Jag är Legitimerad Psykolog & Psykoterapeut, Lärare och handledare i psykoterapi, Ackrediterad IPT-handledare samt Filosofie Doktor i psykologi

Jag har arbetat som psykolog sedan 1994 och tog min psykoterapeutexamen 2003. Jag disputerade i psykologi 2012 och i maj 2014 blev jag klar med min utbildning som handledare och lärare i psykoterapi. 

Som psykolog och psykoterapeut arbetat jag med problem av olika typ och svårighetsgrad, bland annat relationella problem, ångest, depression och ätstörningar. Dessutom handleder och föreläser jag, bland annat på Linköpings Universitet, Stockholms Universitet, Umeå Universitet och Karolinska Institutet.