Börje Lech Psykologsamtal
Psykoterapi, Handledning & Rådgivning

Välkommen till  mig  för  Psykologsamtal  Psykoterapi Handledning Rådgivning  

Jag tar mig tid att lyssna till dig och erbjuder den individuella behandling som bäst passar dina behov och önskningar.

För mer information 

kontakta mig gärna på 

telefon 0768-832 432 

eller 

psykologsamtal.info@gmail.com 


Min mottagning finns på Olofsgatan 10, 

närmaste t-banestation är Hötorget.


Jag är  

Legitimerad Psykolog & Psykoterapeut, Psykoterapihandledare, Ackrediterad IPT handledare och Filosofie Doktor i psykologi    

 Jag erbjuder 

Samtalsterapi Utbildningsterapi Krisbearbetning Handledningkonsultation Utbildning Rådgivning 

Relationell PsykoterapiInterpersonell Psykoterapi (IPT) Känslomässigt fokuserad PsykoterapiPsykodynamisk Psykoterapi