Välkommen till  mig  för  

Psykologsamtal  

Psykoterapi Handledning Rådgivning

 

Jag tar mig tid att lyssna till dig och erbjuder den individuella behandling som bäst passar dina behov och önskningar.

Kontakta mig gärna på telefon 0768-832 432 eller psykologsamtal.info@gmail.com för mer information.

 Mottagningen ligger på S:t Larsgatan 25 A, Linköping  

 

Jag är  

Legitimerad Psykolog & Psykoterapeut, Psykoterapihandledare, Ackrediterad IPT handledare och Filosofie Doktor i psykologi    

 Jag erbjuder 

Samtalsterapi Utbildningsterapi Krisbearbetning Handledningkonsultation Utbildning Rådgivning 

Relationell PsykoterapiInterpersonell Psykoterapi (IPT) Känslomässigt fokuserad PsykoterapiPsykodynamisk Psykoterapi